02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และแปรอักษรถวายความจงรักภักดี และถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และแปรอักษรถวายความจงรักภักดี และถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล  ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และแปรอักษรถวายความจงรักภักดี และถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

Scroll Up