วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่อรำลึกพระคุณ ครูเพทาย อมาตยกุล เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี แห่งการอนิจกรรม

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่ออุทิศกุศลแด่ครูเพทาย อมาตยกุล ปูนียบุคคลของกิจการลูกเสือไทย และผู้ก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในวันครบรอบ 25 ปีแห่งการอนิจกรรม โดยมีศิษย์ครูเพทายร่วมงานรำลึกถึงพระคุณครูอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยฯ

Scroll Up