02 939 3000

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 , 2 และ ผู้แทน นักศึกษา ปวช. ปีที่ 2, 3 โอกาสนี้คณาจารย์ใหม่พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่า เข้ากราบขอพร อาจารย์ยุลา อมาตยกุล เพื่อความเป็นสิริมงคล

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 , 2 และ ผู้แทน นักศึกษา ปวช. ปีที่ 2, 3 โอกาสนี้คณาจารย์ใหม่พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่า เข้ากราบขอพร อาจารย์ยุลา อมาตยกุล เพื่อความเป็นสิริมงคล

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 , 2 และ ผู้แทน นักศึกษา ปวช. ปีที่ 2, 3 โอกาสนี้คณาจารย์ใหม่พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่า เข้ากราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและรำลึกพระคุณครูเพื่อประสิทธิ ประสาทวิชา จากนั้นมอบทุนการศึกษาเรียนดีประเภทต่างๆและทุนความสัมพันธ์เครือข่าย จากมูลนิธิ ครูยุลา และ มูลนิธิครูเพทาย อมาตยกุล รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท เพื่อรำลึกเนื่องในโอกาสครอบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ พร้อมให้พรแก่ศิษย์ SIBA ทุกคน

Scroll Up