พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 , 2 และ ผู้แทน นักศึกษา ปวช. ปีที่ 2, 3 โอกาสนี้คณาจารย์ใหม่พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่า เข้ากราบขอพร อาจารย์ยุลา อมาตยกุล เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 , 2 และ ผู้แทน นักศึกษา ปวช. ปีที่ 2, 3 โอกาสนี้คณาจารย์ใหม่พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่า เข้ากราบขอพร อาจารย์ยุลา อมาตยกุล เพื่อความเป็นสิริมงคล
FacebookTwitterGoogle+Lineแสดงความคิดเห็นของคุณ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 , 2 และ ผู้แทน นักศึกษา ปวช. ปีที่ 2, 3 โอกาสนี้คณาจารย์ใหม่พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่า เข้ากราบขอพร อาจารย์ยุลา อมาตยกุล เพื่อความเป็นสิริมงคล

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 , 2 และ ผู้แทน นักศึกษา ปวช. ปีที่ 2, 3 โอกาสนี้คณาจารย์ใหม่พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่า เข้ากราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและรำลึกพระคุณครูเพื่อประสิทธิ ประสาทวิชา จากนั้นมอบทุนการศึกษาเรียนดีประเภทต่างๆและทุนความสัมพันธ์เครือข่าย จากมูลนิธิ ครูยุลา และ มูลนิธิครูเพทาย อมาตยกุล รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท เพื่อรำลึกเนื่องในโอกาสครอบรอบ 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ พร้อมให้พรแก่ศิษย์ SIBA ทุกคน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Saksorn S.

Saksorn S. Head of IT Dept. at SIBA College

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang