Menu
Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ เสถียรธรรมสถาน

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ เสถียรธรรมสถาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษา ที่มีจิตอาสาร่วมให้บริการในงานมอบ “ตาราอวอร์ด” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วย “หัวใจโพธิสัตว์” ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ เสถียรธธรรมสถาน

คนหัวใจบริการ สุขที่จะให้ ใจยินดีที่ได้รับใช้
เบิกบานด้วยบรรยากาศแห่งการสร้างความดี
เป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตตอบแทนความดีของพ่อ
ด้วยการทำดี … ทำหน้าที่ของตน สาธุ .. สาธุ … สาธุ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up