02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ เสถียรธรรมสถาน

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ เสถียรธรรมสถาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษา ที่มีจิตอาสาร่วมให้บริการในงานมอบ “ตาราอวอร์ด” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วย “หัวใจโพธิสัตว์” ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ เสถียรธธรรมสถาน

คนหัวใจบริการ สุขที่จะให้ ใจยินดีที่ได้รับใช้
เบิกบานด้วยบรรยากาศแห่งการสร้างความดี
เป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตตอบแทนความดีของพ่อ
ด้วยการทำดี … ทำหน้าที่ของตน สาธุ .. สาธุ … สาธุ

Scroll Up