วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 พร้อมรับใบประกาศผลสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ต้อนรับเปิดเทอม .. SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 พร้อมรับใบประกาศผลสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

btc

Scroll Up