02 939 3000

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร แจกน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมช่วยกันบำเพ็ญประโชน์เก็บขยะโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง หน้าพระบรมมหาราชวัง[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1477292486579-a08ed6d9-02e9-10″ include=”6146,6147,6148,6149,6150,6151″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up