วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

After Class Language : SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese

SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese

  • ปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจ-พัฒนาตนเองด้านภาษา
  • เขียนอย่างมืออาชีพ
  • สนทนาอย่างมั่นใจ
  • เพราะคุณ คือ….. นักศึกษา SIBA …..

เรียนตลอดภาคเรียนที่ 2  ค่าเรียนเพียง  2,500  บาท  เริ่มเรียนเดือนพฤศจิกายน 2559  เวลา 15.00 – 15.50 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสหการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-9393000  ต่อ 6525, 6526

 

3

Scroll Up