02 939 3000

SIBA College ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน รุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program

SIBA College ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน รุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือ เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง ของนักศึกษาจีนรุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ สำนักวิเทศสหการ ในบรรยากาศเป็นกันเองเปรียบเสมือนการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว ชมการแสดงของนักศึกษาจีนและร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นประเพณีจีนที่สืบทอดกันมา

Scroll Up