Menu

SIBA College ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน รุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือ เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง ของนักศึกษาจีนรุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ สำนักวิเทศสหการ ในบรรยากาศเป็นกันเองเปรียบเสมือนการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว ชมการแสดงของนักศึกษาจีนและร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นประเพณีจีนที่สืบทอดกันมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up