02 939 3000

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ กำหนดการตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ กำหนดการตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/09/vc01.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/09/vc02.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/09/vc02_2.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/09/vc03.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/09/vc03_3.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/09/hvc01.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/09/hvc02.pdf”]

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/09/vc_up.pdf”]

Scroll Up