วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดมหกรรมกีฬา SIBA GAMES 2016 “70 ปีพระบารมีปกเกล้า” ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

SIBA College จัดมหกรรมกีฬา SIBA GAMES 2016 “70 ปีพระบารมีปกเกล้า” ยิ่งใหญ่ อลังการ ด้วยพลังความพร้อมของชาว SIBA ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพล.อ.สุพิทย์ วรอุทัย ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

Scroll Up