02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรม “SIBA สนุก และดี 59” (Open House) ครั้งที่ 1 ตอน “SIBA Young Creative Program”

SIBA College จัดกิจกรรม “SIBA สนุก และดี 59” (Open House) ครั้งที่ 1 ตอน “SIBA Young Creative Program”

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ  โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม , โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ , โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา , โรงเรียนปัญจทรัพย์ และโรงเรียนสารวิทยา เข้าร่วม Workshop กิจกรรม “SIBA Young Creative Program” ครั้งที่ 1  ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมกร   เชาวนิช อดีตนายกสมาคมนักออกแบบแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรพิเศษ พร้อมคณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนำเสนอผลงาน Project  ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนอย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร ERC  ศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี ภายในวิทยาลัยฯ

Scroll Up