วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ร่วมพลังบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

SIBA College รวมพลังคณาจารย์ และนักศึกษา ทำความดีร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะขาดแคลนโลหิต ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสมุดเพชรรัตนราชสุดา ภายในวิทยาลัยฯ

Scroll Up