02 939 3000

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ต้อนรับท่านผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ต้อนรับท่านผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA ให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ โดยมีประธานผู้ปกครองเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการในดูแลนักศึกษาให้ได้สนุกกับการเรียนรู้และมีความสุขกับการเรียนสายวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติจริง

Scroll Up