วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ขอเชิญผู้บริหาร ครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

SIBA College ขอเชิญผู้บริหาร ครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องสมุดเพชรรัตนราชสุดา ชั้น 1 อาคาร SIBA Center

1 (1)

 

2 (1)

Scroll Up