02 939 3000

SIBA College ขอเชิญผู้บริหาร ครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

SIBA College ขอเชิญผู้บริหาร ครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

SIBA College ขอเชิญผู้บริหาร ครู – อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องสมุดเพชรรัตนราชสุดา ชั้น 1 อาคาร SIBA Center

1 (1)

 

2 (1)

Scroll Up