วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ  และถือเป็นกิจกรรมที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่ดีงาม

Scroll Up