02 939 3000

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ  และถือเป็นกิจกรรมที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานพระพุทธศาสนาของชาวพุทธที่ดีงาม

Scroll Up