02 939 3000

SIBA College ร่วมถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ 5 ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

SIBA College ร่วมถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ 5 ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้บังคับบัญชาสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ  และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานในพระอุปถัมภ์ฯ สถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมพิธี ณ สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Scroll Up