วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

กลับมาอีกครั้งกับการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” (Barista) โดยฝ่ายการโรงแรมร่วมกับสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ INTERCOF

กลับมาอีกครั้งกับการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” SIBA College   โดยฝ่ายการโรงแรมร่วมกับสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ INTERCOF เปิดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” (Barista) สำหรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรม หลักสูตรทวิภาคี และบุคคลภายนอก เพื่อเรียนรู้วิธีการชงกาแฟหลากหลายรูปแบบและฝึกเทคนิคการชงกาแฟ เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม  2559 ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up