02 939 3000

กลับมาอีกครั้งกับการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” (Barista) โดยฝ่ายการโรงแรมร่วมกับสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ INTERCOF

กลับมาอีกครั้งกับการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” (Barista) โดยฝ่ายการโรงแรมร่วมกับสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ INTERCOF

กลับมาอีกครั้งกับการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” SIBA College   โดยฝ่ายการโรงแรมร่วมกับสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ INTERCOF เปิดการอบรม “นักชงกาแฟมืออาชีพ” (Barista) สำหรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรม หลักสูตรทวิภาคี และบุคคลภายนอก เพื่อเรียนรู้วิธีการชงกาแฟหลากหลายรูปแบบและฝึกเทคนิคการชงกาแฟ เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องทำกาแฟ เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม  2559 ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up