วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

นักศึกษา SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนำเสนอวิชา Project ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มอย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก นำเสนอผลงานวิชา Project ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มอย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาฯ ให้คำแนะนำในทุกๆ ชิ้นงานอย่างจริงจัง สร้างความประทับใจ และแรงบันดาลใจต่อยอดการเรียนรู้สู่มืออาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี

Scroll Up