02 939 3000

นักศึกษา SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนำเสนอวิชา Project ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มอย่างมืออาชีพ

นักศึกษา SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกนำเสนอวิชา Project ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มอย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก นำเสนอผลงานวิชา Project ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มอย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาฯ ให้คำแนะนำในทุกๆ ชิ้นงานอย่างจริงจัง สร้างความประทับใจ และแรงบันดาลใจต่อยอดการเรียนรู้สู่มืออาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี

Scroll Up