วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College เตรียมพร้อมคัดแยกไปรษณียบัตรฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (ยูโร 2016) ร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายกมล ศรีวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และนายอัครพล เหลืองทอง หัวหน้าส่วนการตลาด และพัฒนาธุรกิจสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมคณะ ในการอบรมนักศึกษาทุกชั้นปีกว่า 2,500 คน เพื่อเตรียมพร้อมในการคัดแยกไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป   (ยูโร  2016) ณ SIBA CONVENTION

Scroll Up