02 939 3000

SIBA College เตรียมพร้อมคัดแยกไปรษณียบัตรฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (ยูโร 2016) ร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

SIBA College เตรียมพร้อมคัดแยกไปรษณียบัตรฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (ยูโร 2016) ร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายกมล ศรีวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และนายอัครพล เหลืองทอง หัวหน้าส่วนการตลาด และพัฒนาธุรกิจสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมคณะ ในการอบรมนักศึกษาทุกชั้นปีกว่า 2,500 คน เพื่อเตรียมพร้อมในการคัดแยกไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป   (ยูโร  2016) ณ SIBA CONVENTION

Scroll Up