02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการจัดบูธรับสมัครงานอย่างคึกคัก

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการจัดบูธรับสมัครงานอย่างคึกคัก

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับความร่วมมือจาก 15 สถานประกอบการเข้ามาจัดบูธรับสมัครงาน ชั้น 1 อาคาร ERC  เมื่อวันพฤหัส ที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและได้สมัครงานกว่า 500 คน มีสถานประกอบ 3 ลำดับแรกที่ได้นักศึกษาไปมากที่สุด ได้แก่ บริษัท โออิชิ 111 คน , บริษัท MK 86 คน และ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับสมัคร Tellesale ได้ไป 69 คน สมกับอุดมการณ์ของครูเพทาย อมาตยกุล ที่ว่า  “จงเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย”

Scroll Up