02 939 3000

นักศึกษา SIBA College ร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสู่สังคมที่ยั่งยืน (WALK-RUN FOR HEALTH TO SOCIAL)

นักศึกษา SIBA College ร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสู่สังคมที่ยั่งยืน (WALK-RUN FOR HEALTH TO SOCIAL)

SIBA College โดยสำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสู่สังคมที่ยั่งยืน (WALK-RUN FOR HEALTH TO SOCIAL) จัดโดยกลุ่มหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (สมพ.3) เป็นการเดินระยะทาง 2.7 กิโลเมตร และวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Scroll Up