วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College เปิดรับสมัครนักศึกษา “หัวใจบริการ” เข้าร่วมทีม SIBA CASUAL ประจำปีการศึกษา 2559

SIBA College เปิดรับสมัครนักศึกษา “หัวใจบริการ” เข้าร่วมทีม SIBA CASUAL ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา “หัวใจบริการ” เข้าร่วมทีม
SIBA CASUAL ประจำปีการศึกษา 2559 ติดต่อสมัครได้ที่ กกศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

Casual59

“งานดี เงินเดิน ประสบการณ์สูง”

Scroll Up