SIBA College เปิดรับสมัครนักศึกษา “หัวใจบริการ” เข้าร่วมทีม SIBA CASUAL ประจำปีการศึกษา 2559

SIBA College เปิดรับสมัครนักศึกษา “หัวใจบริการ” เข้าร่วมทีม SIBA CASUAL ประจำปีการศึกษา 2559

SIBA College เปิดรับสมัครนักศึกษา “หัวใจบริการ” เข้าร่วมทีม SIBA CASUAL ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา “หัวใจบริการ” เข้าร่วมทีม
SIBA CASUAL ประจำปีการศึกษา 2559 ติดต่อสมัครได้ที่ กกศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

“งานดี เงินเดิน ประสบการณ์สูง”

คำถามที่พบบ่อย