Menu

ภาพความประทับใจกิจกรรมค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ ของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ  “70 ปี พระบารมีปกเกล้า” ของนักศึกษาปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ของ SIBA ด้วยความรัก ความอบอุ่น สนุกสนาน และปลูกจิตสำนึกเพื่อปูรากฐานให้นักศึกษามีความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางที่ทรงสอนไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตต่อไป

ภาพกิจกรรมวันที่ 1

ภาพกิจกรรมวันที่ 2

ภาพกิจกรรมวันที่ 3

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up