วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาปวช.ปีที่ 1 สู่รั้ว SIBA College

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาปวช.ปีที่ 1 สู่รั้ว SIBA College โดยมีคณาจารย์ และพี่ๆ คณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร) ต้อนรับด้วยความตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่ เพื่อนใหม่ บรรยากาศใหม่ๆ ก่อนเข้าปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

Scroll Up