วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

กิจกรรมสัมมนา “ปฏิญาณรัก สามัคคี SIBA 2559”

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาคณะกรรมการบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 “ปฏิญาณรัก สามัคคี SIBA 2559” เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี  และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษาใหม่

Scroll Up