ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับ ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ที่ผ่านการสอบวัดความรู้มาตรฐานวิชาชีพ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับ ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ที่ผ่านการสอบวัดความรู้มาตรฐานวิชาชีพ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

3_resize

คะแนนเฉลี่ยปวช3_resize

คะแนนเฉลี่ยปวส2_resize

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ