Menu

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือขี่ม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 22

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และอุปนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา  ลูกเสือ-เนตรนารี หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 22 โดยผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารีซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจการทหารม้า และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยฝึกอบรมช่วงเดือนเมษายน 2559 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up