02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ต จังหวัดระยอง

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ต จังหวัดระยอง

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช. ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ณ อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ต จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งท้ายกับเหล่าประชากรคุณภาพที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นสุดประทับใจ

ภาพกิจกรรมวันที่ 1 ( วันที่ 17 มีนาคม 2559 )

ภาพกิจกรรมวันที่ 2 ( วันที่ 18 มีนาคม 2559 )

ภาพกิจกรรมวันที่ 3 ( วันที่ 19 มีนาคม 2559 )

Scroll Up