02 939 3000

ฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาการโรงแรมเข้าอบรม “BARISTA นักชงกาแฟมืออาชีพ”

ฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาการโรงแรมเข้าอบรม “BARISTA นักชงกาแฟมืออาชีพ”

เปิดรับสมัครนักศึกษาการโรงแรมเข้าอบรม BARISTA “นักชงกาแฟมืออาชีพ” จำนวน 30 คน (จำกัดจำนวน ปวช. 15 คน และ ปวส. 15 คน)

อบรม วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. – 15.0 น.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยว ห้อง 5414 ชั้น 4

banner_PR-Barista

Scroll Up