วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

ฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาการโรงแรมเข้าอบรม “BARISTA นักชงกาแฟมืออาชีพ”

เปิดรับสมัครนักศึกษาการโรงแรมเข้าอบรม BARISTA “นักชงกาแฟมืออาชีพ” จำนวน 30 คน (จำกัดจำนวน ปวช. 15 คน และ ปวส. 15 คน)

อบรม วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. – 15.0 น.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยว ห้อง 5414 ชั้น 4

banner_PR-Barista

Scroll Up