ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สรินทร์ดา ยอดพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจและบริการ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และ อ.วัลภา เก่งอักษร รับรางวัลครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

คำถามที่พบบ่อย