02 939 3000

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สรินทร์ดา ยอดพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจและบริการ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และ อ.วัลภา เก่งอักษร รับรางวัลครูดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558

pr002

Scroll Up