02 939 3000

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน เพื่อบูรณาการกับสถานประกอบการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน เพื่อบูรณาการกับสถานประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน เพื่อบูรณาการกับสถานประกอบการ 1 SIBA College

ชื่อผู้วิจัย : อ.วัลภา เก่งอักษร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ) การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557
ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/01/re_003.pdf”]

Scroll Up