02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 “Happy Lucky Monkey Strong Party”

SIBA College จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 “Happy Lucky Monkey Strong Party”

อ.ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเปิดงานฉลองปีใหม่ 2559 ในชื่องาน “Happy Lucky Monkey Strong Party” พร้อมร่วมร้องเพลงอวยพรปีใหม่ และชมกิจกรรมการแสดงต่างๆ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนาน … ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ SIBA Photo Galleries

Scroll Up