Menu

SIBA College จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 “Happy Lucky Monkey Strong Party”

อ.ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเปิดงานฉลองปีใหม่ 2559 ในชื่องาน “Happy Lucky Monkey Strong Party” พร้อมร่วมร้องเพลงอวยพรปีใหม่ และชมกิจกรรมการแสดงต่างๆ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนาน … ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ SIBA Photo Galleries

Scroll Up