ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2559 บริจาคอาหารแห้ง และเครื่องใช้จำเป็นให้กับ “วัดพระบาทน้ำพุ” จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2559 บริจาคอาหารแห้ง และเครื่องใช้จำเป็นให้กับ “วัดพระบาทน้ำพุ” จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2559 บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับ “วัดพระบาทน้ำพุ” ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

สิ่งของที่รับบริจาค ได้แก่ เงิน เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำดื่ม น้ำผลไม่ นม แป้ง สบู่ ถุงดำ ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้ารองกันเปื้อน แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาด สำลี ยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ต่างๆ

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

คำถามที่พบบ่อย