02 939 3000

ภาพบรรยากาศพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6

ภาพบรรยากาศพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6

Scroll Up