02 939 3000

SIBA College ฉลองรางวัลโล่พระราชทานวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และงานวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College ฉลองรางวัลโล่พระราชทานวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และงานวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนางจันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญโล่ และประกาศเกียรติคุณรางวัลวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1  ประจำปี 2563  ใช้เส้นทางเดินขบวนเริ่มจากบริเวณสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สี่แยกรัชโยธิน เดินซ้ายผ่านปั้มน้ำมัน SUSCO เข้าซอยพหลโยธิน 24 โดยมี ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้อัญเชิญโล่วางหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคีนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี บริเวณโถงเกียรติยศ อาคาร SIBA CENTER 

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอัญเชิญโล่รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบเกียรติบัตร รางวัลให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในงานวันเกียรติยศ ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนระดับประเทศ และนานาชาติ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการ เอกชน สถานศึกษาต่างๆ สถานประกอบการ เข้าร่วมพิธี และแสดงความยินดี  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA Center วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พหลโยธิน 24 กรุงเทพฯ     

Scroll Up