02 939 3000

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี นำโดย  ดร.ภักดี ฐานปัญญา ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ห้องฝึกปฏิบัติสาขาต่างๆ โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA CENTER    

Scroll Up