02 939 3000

ด้วยความไว้วางใจจากอิมแพค เมืองทองธานี SIBA College ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ อาหารและเครื่องดื่มในงาน ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35

ด้วยความไว้วางใจจากอิมแพค เมืองทองธานี SIBA College ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ อาหารและเครื่องดื่มในงาน ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำนักศึกษา SIBA จำนวนกว่า 80  คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มกับผู้นำประเทศ และภริยา ตลอดจนนักข่าวจากทั่วโลก ซึ่งนักศึกษามุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ (Service Mind) จากการบ่มเพาะของครู-อาจารย์  ในการประชุม ASEAN SUMMIT  ครั้งที่ 35  ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นับเป็นโอกาสที่ผู้เรียนนอกจากจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียนอีกด้วย

Scroll Up