02 939 3000

จิตอาสา SIBA College ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา ประจำปี 2562

จิตอาสา SIBA College ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา ประจำปี 2562

SIBA Collegeนำคณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ ดังนี้

  1. อาจารย์รัชดาวรรณ อุ่นศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์สุภาพ อุ่นศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา นำนักเรียน-นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียน และต้อนรับคณะนักร้อง นักแสดงที่มาร่วมกิจกรรม “คอนเสิร์ตคิดถึงแม่” ครั้งที่ 22  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ เดอะมอล์บางกะปิ
  2. อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษานำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
Scroll Up