Menu
Menu

สาขาการท่องเที่ยว SIBA เก็บเส้นทางมุ่งสู่บัตรมัคคุเทศก์ในโครงการเก็บเส้นทางท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ทางภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาการท่องเที่ยว SIBA เก็บเส้นทางมุ่งสู่บัตรมัคคุเทศก์ในโครงการเก็บเส้นทางท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ทางภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษา​สาขาการท่องเที่ยว​ระดับชั้น​ปวส.ปีที่ 2​ เดินทางสู่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในการเก็บเส้นทางตามหลักเกณฑ์ของบัตรมัคคุเทศก์ในโครงการเก็บเส้นทางท่องเที่ยว​เชิงประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย​​ โดย​มี อาจารย์​อิงอร​แสนทวีสุข ​อาจารย์อัสสราวิชญ์​พ่วงพลับ​ และ อาจารย์​มนตรี​สายหนู​ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสายการท่องเที่ยวมืออาชีพ  ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆ ของการเป็นมัคคุเทศก์และการบริหารจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งให้นักศึกษาได้บรรยายถึงสถานที่ที่ไปเยี่ยมในรูปแบบมัคคุเทศก์แบบมืออาชีพ บนเส้นทางจังหวัดกำแพงเพชร-สุโขทัย​-พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up