02 939 3000

นักศึกษา SIBA College ร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562” จัดโดย สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นักศึกษา SIBA College ร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562” จัดโดย สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการตลาด และสำนักบริหารวิชาการ นำนักศึกษา ปวส. สาขาบัญชี และการตลาด เข้าร่วม “งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562” จัดโดยสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

Scroll Up