02 939 3000

SIBA College จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

SIBA College จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับเมตตาจาก พระสมุห์ชาญชัย สุวณฺโณ จากวัดเสมียนนารี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา ร่วมฟังธรรมเทศนา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการหล่อเทียน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ #ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ

Scroll Up