02 939 3000

คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “การเดินทางของดอกไม้” ในวาระ ๙๐ ปีแห่งพระประสูติกาลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “การเดินทางของดอกไม้” ในวาระ ๙๐ ปีแห่งพระประสูติกาลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และกรรมการบริหารมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ร่วมงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “การเดินทางของดอกไม้” ในวาระ ๙๐ ปีแห่งพระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดพระตำหนักวังรื่นฤดีให้เข้าชมนิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ที่เรียงร้อยผ่านเรื่องราวและสิ่งของส่วนพระองค์อันน่าชมตั้งแต่แรกประสูติจนถึงสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงการอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนและแผ่นดินไทย ให้ผู้เข้าชมได้รับแรงบันดาลใจในการเกื้อกูลผู้อื่นพร้อมอัญเชิญเครื่องประดับอันเป็นมงคลสูงสุด “จี้พระบรมฉายาลักษณ์บรรจุเส้นพระเจ้า (เส้นผม) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “เข็มกลัดพระบรมนามาภิไธย วปร.บรรจุเส้นพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Scroll Up