02 939 3000

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรม การขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรม การขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ  ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562 ในการฝึกครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารีจากสถาบันการศึกษาทั่วกรุงเทพฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 60 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมี ร.อ.จตุรงค์  บุศนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึก / ผบ.หน่วยฝึก ผู้แทนผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรฯ พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ อุปนายกสโมสรฯ และคณะผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ

Scroll Up