Menu

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา การแสดงความรู้สึกของรุ่นพี่ และอาจารย์ อีกทั้งกลุ่มวิชาต่างๆ ได้ให้รุ่นน้องทำกิจกรรม Boom เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จะจบการศึกษา สร้างความสามัคคีในบรรยากาศที่ชื่นมื่น ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562ณ เวทีลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up