Menu

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2560

ด้วยในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กำหนดพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับพระกรุณาจาก พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจบปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560, วันที่ 15 มีนาคม 2561, วันที่ 31 มีนาคม 2561, วันที่ 30 เมษายน 2561, วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 8.30 น. ลงทะเบียนและซ้อมรับประกาศนียบัตร

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 8.30 น. ลงทะเบียนและซ้อมใหญ่
เวลา 14.00 น. พิธีประทานประกาศนียบัตร

การเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนกรอกแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตรที่ www.siba.ac.th หรือ QR CODE ด้านล่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 การเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นักศึกษาต้องชำระค่ามัดจำชุดคลุม 1000 บาท และจะคืนให้นักศึกษา 900 บาท เมื่อนำชุดมาคืน(หักเป็นค่าเช่าชุดคลุม 100 บาท) ผู้ร่วมพิธีทุกคนจะได้รับรูปถ่ายขนาด 5 x 7 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฟรี

สอบถามฝ่ายบริการการศึกษา
โทร. 0-2939-3000 ต่อ 5156, 5159, 5154, 5153

QR CODE ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up