02 939 3000

บริกรมืออาชีพ SIBA สู่งานระดับนานาชาติในงาน MOTOR EXPO 2018

บริกรมืออาชีพ SIBA สู่งานระดับนานาชาติในงาน MOTOR EXPO 2018

นักศึกษาSIBA College โดยการดำเนินงานของ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และทีมงาน ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35  The 35 Thailand International Motor Expo 2018 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยให้นักศึกษา SIBA ทุกสาขาวิชากว่า 40 คน เข้าไปเป็นบริกร บริการอาหาร เครื่องดื่มประจำบูธลูกค้า VIP ของค่ายรถยนต์ และจักรยานยนต์ชั้นนำ ที่นำมาแสดงในงาน อาทิ BENTLEY, TATA MOTORS, ROLLS-ROYCE MOTOR CARS, LEXUS, PORSCHE, HONDA, FORD, VOLVO, DUCATZ, BRG GROUP  เป็นต้น

ถือว่า การเข้าทำงานครั้งนี้ เป็นที่ไว้วางใจจากคณะผู้จัดงาน และสร้างความประทับใจในศักยภาพของนักศึกษา SIBA ที่ผ่านการฝึกฝนและเป็นนักบริกรมืออาชีพ จนเป็นที่ยอมรับกับสถานประกอบการ ซึ่งงานจัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพคชาเลจ 1 – 3 เมืองทองธานี

Scroll Up