วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College นำคณะนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร SIBA College นำคณะนักศึกษาวิชาทหาร เข้าช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 4,000 ถุง โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์     

Scroll Up