วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

นักศึกษาปวช.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม SIBA College คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำอาหาร “ผัดไท สไตล์คุณ” ในงานสยามนิทัศน์ ประจำปี 2561

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติคุณ บุญมาทัน นายเกียรติศักดิ์ บุญมาทัน และนางสาวกรรณิการ์ ศรีภุมมา นักศึกษาปวช. 2/1 สาขาการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำอาหาร “ผัดไท สไตล์คุณ” งานสยามนิทัศน์ ประจำปี 2561 จัดโดยภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีอาจารย์วิฑูรย์ ขำอยู่ และอาจารย์อลิศรา พูลทอง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  

Scroll Up