วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสน.พหลโยธิน จัดกิจกรรมอบรมจราจรอาสาและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจราจรหน้าสถานศึกษา

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จัดอบรมกฎหมายจราจรและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจราจรหน้าสถานศึกษา แก่ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน-นักศึกษา โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ในวันที่ 22  พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ERC วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร   

Scroll Up