Menu

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสน.พหลโยธิน จัดกิจกรรมอบรมจราจรอาสาและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจราจรหน้าสถานศึกษา

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จัดอบรมกฎหมายจราจรและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจราจรหน้าสถานศึกษา แก่ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน-นักศึกษา โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ในวันที่ 22  พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ERC วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร   

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up